پرونده علائم تجاری - هاناپ Hanapp

هاناپ Hanapp
شماره اظهارنامه : 139750140001050319
شماره ثبت : 320649
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1397/07/10
نام مالک/مالکین : حمیدرضا محترم
طبقه/طبقات بین المللی : 9
کالاها/خدمات : طبقه 9: نرم افزار تلفن همراه،
تصویر فانتزی تشکیل شده از دو عکس گوش(ناشنوایان) به رنگ آبی و سفید طبق نمونه.

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x