پرونده علائم تجاری - ATB

ATB
شماره اظهارنامه : 139650140001107989
شماره ثبت : 308106
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/12/28
نام مالک/مالکین : نظام چوپانی
طبقه/طبقات بین المللی : 1,35
کالاها/خدمات : طبقه 1: ضد رسوب،
طبقه 35: صادرات،
شامل یک دایره و تصویر شکل هندسی با ورود یک قطره آب با ملکول های نامنظم و به هم چسبیده و خروج ملکول های منظم آب و کلمات انگلیسی ATB مخفف امیر توسعه بندر .

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x