پرونده علائم تجاری - پاك سفر

پاک سفر
شماره اظهارنامه : 139450140001056047
شماره ثبت : 262219
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/11/17
نام مالک/مالکین : مرتضی رجب زاده
طبقه/طبقات بین المللی : 12,24,35
کالاها/خدمات : طبقه 12: جا سری یا زیر سری صندلی وسائط نقلیه، روکش صندلی خودروها، روکش و تودوزی مبلمان وسائط نقلیه،
طبقه 24: ملافه و روبالشی، پوشش یا روکش پارچه ای،
طبقه 35: تبلیغات،
شکل یک انسان مشکی رنگ که روی یک صندلی مشکی رنگ نشسته است و یک لایه‌ی S شکل سبز رنگ بین انسان و پشتی صندلی قرار دارد، پایه‌ی صندلی بصورت سه دایره‌ی مشکی رنگ می‌باشد و سر انسان به شکل دایره‌ای با خطوط مشکی و داخل سفیدرنگ کشیده شده است. کلمه‌ی پاک به صورت یک صندلی نوشته شده و حرف س از کلمه‌ی سفربصورت یک روکش صندلی سبزرنگ و حروف فر از کلمه‌ی سفر نیز بصورت یک انسان که روی صندلی نشسته است نوشته در پایین شکلی مستطیلی با خطوط مشکی قرار دارد که رنگ داخل آن سفید است و دو ضلع کناری آن به بیرون قوس دایره‌ای شکل دارد. داخل این شکل کلمه‌ی پاک سفر به صورت فانتزی و با رنگ مشکی نوشته شده که یک شکل S مانند سبز رنگ بالای آن بصورت مایل قرار دارد حرف س در کلمه‌ی سفر بدون دندانه و با یک فاصله‌ی اندک از امتداد ک از کلمه‌ی پاک نوشته طبق نمونه. متقاضی نسبت به هر یک از کلمات پاک و سفر حق استفاده انحصاری ندارد.

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x