پرونده علائم تجاری - mailchi

mailchi
شماره اظهارنامه : 139250140001039852
شماره ثبت : 223429
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/12/18
نام مالک/مالکین : شرکت عصرفراارتباط با مسئولیت محدود
طبقه/طبقات بین المللی : 9,35
کالاها/خدمات : طبقه 9: نرم افزارهای کامپیوتری،
طبقه 35: صادرات،
کلمه mailchi بلاتین که حرف a بصورت یک گیره کاغذی بصورت فانتزی برنگهای مشکی و آبی میباشد.طبق نمونه

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x