پرونده اختراع - دستگاه ساكشن پزشكي تمام اتوماتيك71981

دستگاه ساكشن پزشكي تمام اتوماتيك71981
شماره اظهارنامه : 390050854
شماره ثبت : 71981
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/05/24
نام مالک/مالکین : شرکت ساغرفن پارس سهامي خاص
نام مخترع/مخترعین : حميد ساغريچيان - نام لاتین: -
طبقه بندی بین المللی :
وضعیت اعتباراعتبار ندارد

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x