پرونده اختراع - ملاتهاي دانه بندي شده آماده بتن خشك

ملاتهاي دانه بندي شده آماده بتن خشك
شماره اظهارنامه : 38510554
شماره ثبت : 38832
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/10/27
نام مالک/مالکین : روشنك امامي
نام مخترع/مخترعین : روشنك امامي
طبقه بندی بین المللی :
وضعیت اعتباراعتبار ندارد
رشد روزافزون جمعيت و مهاجرت به شهرها و محدوديت فضاهاي شهري الگوي ساخت و ساز جديدي را به ارمغان آورده است كه با توجه به رشد كلان شهرها لاجرم ساخت بلند مرتبه ها و استفاده از ساختمانهاي بلند در فرهنگ شهرنشيني بسرعت جايگزين فرهنگ استفاده از واحدهاي مسكوني تك واحدي گرديده كه با توجه به تغيير فرهنگ ساخت و ساز و رشد روزافزون تقاضا براي واحدهاي مسكوني در دهه هاي اخير، متخصصين اين بخش را به تحقيق و مطالعه جهت بالا بردن كيفيت مصالح سنتي، ابداع روشهاي جديد و تركيبات خاص كه بتوانند علاوه بر جايگزيني مصالح قبلي بتوانند الگوهاي و استانداردهاي سازه هاي جديد از قبيل سبكي، مقاومت، عايق بودن و ... را پوشش دهند . از جمله مصالح اصلي كه بسيار با اهميت بوده و در ساخت و ساز بعنوان لازمه بالا بردن مقاومت اسكلت، امري بسيار مهم مي باشد توجه به بتن با خواص ويژه آن مي باشد . نبود كارگران ماهر و نيروي كار مجرب، استفاده از مصالح نامرغوب و استاندارد و كم كردن آيتمهاي كنترلي و اهميت مخلوط كردن به روشهاي مناسب و جلوگيري از بتن ريزي هاي بي كيفيت زمينه را براي مطالعه و بررسي اصلاح و يا بهسازي روشهاي موجود بتن ريزي فراهم ميكند. بررسي مقاومت بتن ستونهاي ريخته شده در ساختمانهاي در حال ساخت كه اكثرا" حتي فاقد ميكسرهاي دستي جهت ساخت بتن مي باشند و بعضا" ديده ميشود بصورت آخوره در پاي ستون بتن تهيه و جا داده ميشوند، دغدغه روز مهندسين ناظر و محاسب است. طبق آمار توليد سالانه ۷۰ تا ۸۰ ميليون مربع ساختمان در كشور پيش بيني شده است به اين ترتيب به ازاي هر نفر يك مترمربع ساختمان كه براي هر متر مربع ۰٫۲۹ مترمكعب حجم بتن داريم كه از اين مقدار حدودا ۰٫۰۷ تا ۰٫۱۶ درصد مربوط به بتن آرمه فونداسيون و ۰ ۰۴.0 تا ۰۴۱ . ۰ درصد مربوط به بتن ستون و تقريبا ۰٫۱۴۳ تا ۰٫۱۵۳ درصد مربوط به بتن تير هم كف مي باشد، كه با توجه به افزايش ميزان ساخت در دهه آينده لزوم افزايش ميزان دانش و مهارت مهندسان و افزايش كيفيت ساخت و تغيير در روش هاي اجرايي بسيار حائز اهميت مي باشد.
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : فایلی برای دانلود وجودندارد
نقشه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x