پرونده اختراع - ميان وعده ژله اي (پاستيل) حاوي گياهان دارويي

ميان وعده ژله اي (پاستيل) حاوي گياهان دارويي
شماره اظهارنامه : 139750140003002175
شماره ثبت : 97970
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1397/03/12
نام مالک/مالکین : شادي بصيري
نام مخترع/مخترعین : شادي بصيري و فرزاد غيبي
طبقه بندی بین المللی : A23B 7/00
وضعیت اعتباراعتبار دارد
مطالعات انجام شده در زمينه تهيه پاستيل هاي موجود نشان مي دهد كه تا كنون در زمينه تهيه پاستيل ميوه اي كه فاقد تركيبات مضر و ناخواسته براي تغذيه افراد از جمله قشر كودكان و افراد مسن و حاوي يك تركيب دارويي كه در جهت حل يك بيماري و ناراحتي خاص باشد تحقيقي صورت نگرفته است. در اين نوع پاستيل از شكر و تركيبات رنگي و عطري استفاده نشده در واقع از پوره يك نوع ميوه به عنوان پايه در فرمولاسيون تهيه پاستيل استفاده و از عطر و طعم و رنگ طبيعي آن به طور مستقيم استفاده مي گردد. استفاده از ميوه هاي شيرين نظير توت ، خرما و انجير مشكل شيرين شدن پاستيل را برطرف كند. در اين راستا با افزودن يك تركيب خاص مي توان به غناي آن افزود به عنوان مثال با افزودن يك گياه دارويي خاص به فرمول مي توان در جهت بهبود يا رفع يك مشكل اقدام كرد. به عنوان مثال شيرين بيان، سطح اسيد معده را پايين ، سوزش معده و سوء هاضمه و نفخ شكم را كم كرده و مي‌توان از آن، براي رفع اسپاسم، التهاب و ناراحتي در سيستم گوارش استفاده كرد. اين گياه درمان‌كننده ورم و زخم هاي معده و اثني‌عشر است و در مداواي سرطان معده تأثير مطلوب دارد. با افزودن اين گياه دارويي به پاستيل مي توان از اثرات سودبخش آن استفاده بهينه كرد. از آنجا كه كودكان تمايل زياد به مصرف اين گياه دارويي ندارند با مصرف پاستيل حاوي شيرين بيان مي توان از اثرات آن به صورت غير مستقيم بهره برند. اين پاستيل ميوه اي دارويي ارزش تغذيه اي بالا داشته و به عنوان يك ميان وعده مفيد براي تمام گروه هاي سني مي تواند كاربرد داشته باشد

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x