پرونده اختراع - سيستم خودكار شناسايي و ثبت ورود و خروج كاربر شبكه ي موبايل

سيستم خودكار شناسايي و ثبت ورود و خروج كاربر شبكه ي موبايل
شماره اظهارنامه : 139750140003001670
شماره ثبت : 97071
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1397/02/28
نام مالک/مالکین : مبينا رنجبر مالي دره
نام مخترع/مخترعین : مبينا رنجبر مالي دره و اميرمسعود مولائي كرماني و سيد حجت حسيني
طبقه بندی بین المللی : H04L 9/00
وضعیت اعتباراعتبار دارد
سيستم NFC يكي از به روز ترين مكانيزم هاي برقراري ارتباط بين دستگاه هاي الكترونيكي است. با اين حال، مهم ترين مشكلات اين سيستم اين است كه اولا براي برقراري ارتباط، فاصله ي بين دو دستگاه بايد بسيار كم باشد، دوم اينكه گوشي هاي غير هوشمند و حتي برخي از گوشي هاي هوشمند فاقد چنين سيستمي هستند. بنابراين، كاربرد عملي اين مكانيزم با دشواري هايي رو به روست. هدف از اختراع با عنوان "سيستم خود كار شناسايي و ثبت ورود و خروج كاربر شبكه ي موبايل "، كنترل ورود و خروج كاربران شبكه ي موبايل به يك مكان مشخص است. اين مكان مي تواند فروشگاه زنجيره اي، مدرسه، دانشگاه، فرودگاه، پادگان و ... باشد. با استفاده از چنين سيستمي مي توان تعداد دفعات و زمان هاي مراجعه ي مشترك مشخصي را به لحاظ آماري به دست آورد. از اطلاعات استخراج-شده مي توان براي بازاريابي مشتريان، ثبت زمان ورود و خروج مكانيزه ي كارمندان و دانش پژوهان به محل كار و تحصيل و ... استفاده نمود. براي مثال اگر چنين سسيستمي بالاي درب ورودي يك مدرسه يا كلاس درس دانشگاهي نصب شود، به-سادگي مي توان زمان حضور و خروج فرد مشخصي را از داده هاي ثبت شده استخراج كرد. در كاربرد هاي امنيتي و قضايي نيز مي-توان از اطلاعات ثبت شده براي اثبات حضور كاربر در محلي مشخص بهره گرفت. ايده و نوآوري اصلي طرح، ايجاد يك شبه-BTS جعلي (ساختگي) بين تلفن همراه و نزديك ترين BTS است. تلفن همراه در فواصل زماني كوتاه، به طور منظم، موقعيت خود را به نزديك ترين ايستگاه باند پايه اعلام مي كند. نكته-ي كليدي كه بايد انجام شود، جستجوي شناسه ي بين المللي IMSI و استخراج اطلاعات از سيگنال ارسالي به شبه-BTS است. سيستم پيشنهادي، قادر به برقراري ارتباط تا فاصله ي 5/0 تا 12 متري را دارد، بدين ترتيب كافيست در گيت يا درب ورود و خروج مكان مورد نظر نصب شود تا هر موبايل روشني كه از آن گيت عبور مي كند را آشكار سازي كند. علاوه بر اين، اين سيستم نيازي به تگ NFC ندارد؛ چرا كه اطلاعات توسط پروتكل هاي شبكه ي ارتباطي موبايل ديكود مي شوند؛ بنابراين حتي ساده ترين و ابتدايي ترين گوشي ها نيز توسط سيستم مذكور شناسايي مي شوند.

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x