پرونده اختراع - سايه بان و محافظ پيش ساخته كولر آبي از جنس ساندويج پنل با فوم پلي اورتان

سايه بان و محافظ پيش ساخته كولر آبي از جنس ساندويج پنل با فوم پلي اورتان
شماره اظهارنامه : 139750140003001112
شماره ثبت : 96624
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1397/02/06
نام مالک/مالکین : عليرضا ملك پور
نام مخترع/مخترعین : عليرضا ملك پور
طبقه بندی بین المللی : B65D 25/00
وضعیت اعتباراعتبار دارد
سايبان و محافظ پيش ساخته كولر آبي از جنس ساندويج پنل با فوم پلي اورتان؛ مشكل فني موجود در كولر هاي آبي متعارف موجود در كشور، كه به دليل استفاده از مصالح غير عايق حرارتي، در ساخت بدنه و سقف آن، در مواجهه با شرايط آب و هوايي گرم سال، دچار كاهش راندمان صحيح مي شود، را رفع نموده؛ همچنين اين اختراع، تمامي مشكلات فني موجود، در تمامي سايبان هاي كولر آبي ساخته شده و به ثبت اختراع رسيده ديگر، كه از مصالح غير عايق حرارتي و غير مقاوم در برابر شرايط سخت آب و هوايي ساخته شده اند، را نيز مرتفع ميكند؛ بصورتيكه داراي مقاومت فيزيكي و عمر بيشتر و داراي درجه عايق حرارتي بيشتري بوده؛ بديهي است موجبات افزون تري را نسبت به كاهش مصرف آب و برق كولر آبي داشته و به تبع آن صرفه جويي مالي بسيار، حاصل مي شود.

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x