پرونده اختراع - مكانيزيم تبديل انرژي موج به انرژي الكتريكي

مكانيزيم تبديل انرژي موج به انرژي الكتريكي
شماره اظهارنامه : 139750140003000695
شماره ثبت : 96674
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1397/01/27
نام مالک/مالکین : موسي نعمت اللهي صائين
نام مخترع/مخترعین : موسي نعمت اللهي صائين
طبقه بندی بین المللی : F03B 13/00
وضعیت اعتباراعتبار دارد
اين اختراع "مكانيزيم تبديل انرژي موج به انرژي الكتريكي" همانطور كه از اسم آن مشخص است امكان تبديل انرژي موج به انرژي الكتريكي وتبديل آن به انرژي‌اي قابل استفاده را برايمان فراهم ميسازد. انرژي‌اي كه تجديد‌پذير بوده و سوخت فسيلي براي توليد آن مصرف نمي‌گردد.

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x