پرونده اختراع - روغن گياهي ضد ريزش مو و تقويت رويش مجدد مو

روغن گياهي ضد ريزش مو و تقويت رويش مجدد مو
شماره اظهارنامه : 139650140003009688
شماره ثبت : 95420
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/08/21
نام مالک/مالکین : سعيد درتاج و حسين درتاج
نام مخترع/مخترعین : سعيد درتاج و حسين درتاج
طبقه بندی بین المللی : A61K 36/53
A61K 36/63
A61K 36/752
A61Q 7/00
وضعیت اعتباراعتبار دارد
ريزش مو يكي از شايع ترين مشكلاتي است كه هرفرد ممكن است در طول زندگي با آن روبه رو شود و اگر سريع اقدام به درمان نشود موجب طاسي و ريزش بخش عمده اي از مو مي گردد كه به دنبال آن كاهش اعتماد به نفس و زيبايي فردي را پي دارد. در روش هاي درماني حاضر، استفاده از داروهاي شيميايي ، اسپري و شامپو هاي كاملا شيميايي موجب هزينه بر بودن و اتلاف وقت و عوارض جانبي مي شود. بنابراين تحقيق و پژوهش حاضر ، بر آن شده تا با تركيب چندين گياه دارويي و كاملا ارگانيك از ايران و بومي افريقاي جنوبي ، يك روغن صددرصد ارگانيك توليد نماييم كه قادر است از ريزش مو جلوگيري نموده و موجب تحريك رويش مجدد موهاي ريخته شده گردد.
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x