پرونده اختراع - زبان پاك كن متشكل از برس زبان و تميزكننده زبان براي رفع بوي دهان و بدمزگي دهان

زبان پاك كن متشكل از برس زبان و تميزكننده زبان براي رفع بوي دهان و بدمزگي دهان
شماره اظهارنامه : 139650140003008460
شماره ثبت : 96636
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/07/22
نام مالک/مالکین : علي رضا طالبيان
نام مخترع/مخترعین : علي رضا طالبيان
طبقه بندی بین المللی : A61C
وضعیت اعتباراعتبار دارد
زبان پاك كن متشكل از برس زبان و تميزكننده زبان براي رفع بوي دهان و بدمزگي دهان وسيله اي است كه براي پاك كردن زبان كاربرد دارد. در سال هاي اخير توجه عموم مردم به بهداشت دهان و دندان افزايش يافته است و لوازم جديد براي رسيدن به سلامتي، بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. وسيله مورد ادعا، زبان پاكن متشكل از برس زبان و تميزكننده زبان است كه با تميز كردن سطح روي زبان باعث كاهش تعداد باكتري هاي موجود در دهان مي شود و از اين طريق ميتواند ريسك انواع بيماري هاي دهان، مخصوصاٌ بوي دهان و بدمزگي دهان را به شدت كاهش دهد.

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x