پرونده اختراع - دستگاه نوار چسب جيبي

دستگاه نوار چسب جيبي
شماره اظهارنامه : 139650140003003514
شماره ثبت : 94058
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/03/28
نام مالک/مالکین : حكمت الله اخلاصي كزج
نام مخترع/مخترعین : حكمت الله اخلاصي كزج
طبقه بندی بین المللی : B65B
وضعیت اعتباراعتبار دارد
دستگاه نوارچسب زن جيبي ساخته شده يك وسيله مكانيكي مي باشد كه با جايگذاري نوار چسب در داخل آن عمل فرآيند نوارچسب زدن را مي توان با يك دست برروي محل مورد نياز انجام داد و باند نوار چسب را با فشار دادن دكمه اي درهر نقطه دلخواه روي سطوح بريد وعمل فرآيند چسب زدن را به اتمام رسانيد اين عملكرد بطور مكرر قابل انجام است .

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x