پرونده اختراع - دستگاه نوار چسب جيبي

دستگاه نوار چسب جيبي
شماره اظهارنامه : 139650140003003514
شماره ثبت : 94058
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/03/28
نام مالک/مالکین : حكمت الله اخلاصي كزج
نام مخترع/مخترعین : حكمت الله اخلاصي كزج
طبقه بندی بین المللی : B65B
وضعیت اعتباراعتبار دارد
دستگاه نوارچسب زن جيبي وقابل حمل ساخته شده يك دستگاه مكانيكي مي باشد كه ازدوتا قاب پلاستيكي ،يك تيغه،دكمه ، يك نگهدارنده باند نوارچسب وفنركوچك تشگيل شده است . يك طرف قاب هميشه ثابت وطرف ديگر آن متحرك وبراي جايگذاري نوارچسب باز وبسته مي شود . تيغه برش نوار چسب متصل به دكمه اي است كه با فشار دادن آن عمل بريدن باند نوارچسب در دماغه قاب درهرجاي دلخواه روي سطوح و كاغذ انجام مي گردد و نگهدارنده باند نوارچسب وفنركوچك قطعه اي هستند كه باند نوارچسب را در مواقع بريدن وبعد از برش درروي دماغه قاب نگه مي دارد تا ازبرگشت باند نوار چسب جلوگيري به عمل بياورد. بطوريكه شما در هنگام استفاده ازآن بدليل استفاده از يك دست ، بريدن نوار چسب تنها با فشار دادن يك دكمه ، سرعت بخشيدن به كار با چسب زدن هاي پي در پي ، جابجايي راحت در جيب و كيف و بدليل داشتن دقت بالاي كميت و كيفيت چسب زني احساس راحتي مي كنيد .

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x