پرونده اختراع - سيستم خريد هوشمند

سيستم خريد هوشمند
شماره اظهارنامه : 139650140003003259
شماره ثبت : 94336
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/03/23
نام مالک/مالکین : سعيد اكبريان
نام مخترع/مخترعین : سعيد اكبريان
طبقه بندی بین المللی : G06Q 30/00
وضعیت اعتباراعتبار دارد
سامانه خريد هوشمند توانايي ارائه بسياري از خدمات جديد را در محيط خرده فروشي را براي خريداران به ارمغان مي آورد براي پيدا كردن محصولات مورد نظر و براي پيدا كردن مكان كالاها در فروشگاه براحتي مي توان از سامانه خريد هوشمند استفاده كرد و نقشه فروشگاه به همراه مكان كالاي مورد نظر براي خريدار مشخص مي گردد و سيستم او را به سمت كالاي مورد نظر هدايت مي كند و هنگامي كه خريدار كالا را در داخل سبد خريد قرار مي دهد قيمت و تمام مشخصات مربوط به آن كالارا در مانيتور گوشي خود مي بيند و با اضافه شدن هركالا مجموع قيمت و در نهايت بعد از اتمام خريد صورت حساب خريد قابل مشاهده است و وقتي كه به سمت در خروجي مي رود ديگر نيازي به ايستادن در صف براي چك كردن كالاهاي خود نيست زيرا از قبل صورتحساب او آماده است وكافي است قبل از خروج از طريق گوشي ويا دستگاه پوز خريد هاي خود را حساب كند تا گيت خروجي به او اجاره خروج دهد و اينگونه است كه خريد نه تنها اتلاف وقت تلقي نمي گردد بلكه تبديل به تفريحي بزرگ همراه با لذت براي خريداران خواهد شد.

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x