پرونده اختراع - دستگاه كنترلي برقي براي استفاده ي دو منظوره ي سرويس بهداشتي

دستگاه كنترلي برقي براي استفاده ي دو منظوره ي سرويس بهداشتي
شماره اظهارنامه : 139550140003015206
شماره ثبت : 93813
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/12/11
نام مالک/مالکین : مبينا رنجبرمالي دره
نام مخترع/مخترعین : مبينا رنجبرمالي دره و اميرمسعود مولائي كرماني
طبقه بندی بین المللی : A47K 13/00
وضعیت اعتباراعتبار ندارد
ساخت دستگاه مذكور كمك شاياني به جلوگيري از كمبود فضاي داخلي منزل مي نمايد زيرا از از گذشته تا به امروز ما در صدد يافتن مكاني هستيم كه از حداقل فضاي پرت برخوردار باشد در واقع به واسطه ي اين اختراع مكاني كه حمام اشغال ميكرد كاملا حذف مي شود و فضاي آن به محيط خانه اضافه مي شود. از آن سو محيط توالت و حمام در يكجا قرار ميگيرند اما هيچ گونه نارضايتي از صاحبان منزل مبني بر جفت شدن اين دو مكان را مانند گذشته به همراه ندارد زيرا در زمان استحمام، پوشش فلزي كه از داخل دستگاه به سمت بيرون هدايت مي شود با چفت شدن بر روي سنگ توالت فضاي آنجا را كاملا براي حمام مناسب ميكند.( مشبك بودن آن بر روي سطح توالت سبب مي شود كه آب اضافي از آن عبور كند و به داخل چاه فاضلاب برود) و پس از اتمام كار، اين در ريلي ِ مشبك بر جاي اوليه خود ميرود و محيط مجددا براي دستشويي مناسب شود.

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x