پرونده اختراع - دستگاه كنترلي برقي براي استفاده ي دو منظوره ي سرويس بهداشتي

دستگاه كنترلي برقي براي استفاده ي دو منظوره ي سرويس بهداشتي
شماره اظهارنامه : 139550140003015206
شماره ثبت : 93813
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/12/11
نام مالک/مالکین : مبينا رنجبرمالي دره
نام مخترع/مخترعین : مبينا رنجبرمالي دره و اميرمسعود مولائي كرماني
طبقه بندی بین المللی : A47K 13/00
وضعیت اعتباراعتبار ندارد
ساخت دستگاه مذكور، كمك شاياني به استفاده ي بهينه و حداكثري از فضاي محدود داخل منزل مي نمايد؛ زيرا در دنياي كنوني، با توجه به گسترش جمعيت و مسائل اقتصادي و فرهنگي، خانواده ها عمدتاً در صدد يافتن مكاني هستند كه تا جاي ممكن از حداقل فضاي فيزيكي، حداكثر بهره برداري شود و هيچ گونه فضاي پرتي باقي نماند. در حقيقت به واسطه ي اين اختراع، فضايي كه قرار بود حمام آن را به تنهايي اشغال كند، حذف مي شود و فضاي جديد به جزئي از محيط خانه تبديل مي شود؛به اين نحو كه مكان سرويس بهداشتي و حمام در يك جا قرار مي گيرند، اما جفت شدن اين دو مكان، برخلاف مدل هاي پيشين و مرسوم، هيچ گونه نارضايتي براي صاحبان منزل به همراه نخواهد داشت.چرا كه در زمان استحمام، پوشش فلزي كه از داخل دستگاه به سمت بيرون هدايت مي شود، با چفت شدن روي سنگ توالت، فضاي آنجا را كاملاً براي حمام مناسب مي كند. علاوه بر اين، مشبك بودن آن روي سطح توالت، سبب مي شود كه آب اضافي از آن عبور كردهو به داخل چاه فاضلاب برود. پس از اتمام استحمام، اين درب ريلي مشبك به محل اوليه ي خود ميرود و محيط مجدداً براي دستشويي مهيا ميشود.

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x