پرونده اختراع - توليد و فرمولاسيون لاك براي جلوگيري از جعل اسناد

توليد و فرمولاسيون لاك براي جلوگيري از جعل اسناد
شماره اظهارنامه : 139550140003002140
شماره ثبت : 90722
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/02/27
نام مالک/مالکین : كسري غفاري و صالح حسين زاده بهرمند
نام مخترع/مخترعین : كسري غفاري و صالح حسين زاده بهرمند
طبقه بندی بین المللی : B42B
وضعیت اعتباراعتبار دارد
لاك ضدجعل تركيب است شيميايي ، بي خطر و كاملا بي رنگ كه با ايجاد پوششي به ضخامت صد ميكرون روي متون، اسناد و اوراق رسمي و بهادار و نوشته هائي با درجه اهميت بالا به منظور حفظ و صيانت از امنيت و صحت و درستي و جلوگيري از مخدوش شدن اصالت سند كه از طريق دستكاري و جعل پيش مي آيد، استفاده مي شود. از آنجائيكه جرايم و پرونده هاي مربوط به جعل اسناد و اوراق بهادار نظير چك ، سفته، قباله ها و اسناد ثبتي دفترخانه ها، مخدوش شدن اوراق هويتي نظير شناسنامه، پاسپورت، بخش وسيعي از پرونده هاي محاكم قضائي را تشكيل داده و زمان و هزينه هاي زيادي را در بر دارد اينجانبان با مطالعه و تحقيق ميداني در منابع داخلي و نيز در منابع خارجي روش و يا ابزارمناسبي را در راه جلوگيري و يا به حداقل رساندن نرخ وقوع اين خلاف(جعل) وجود داشته باشد را نيافته ايم. لذا در اين رابطه تحقيقات آزمايشگاهي ما به ساخت تركيبي منتهي شد كه ميتواند پاسخگوي موارد فوق باشد. با استفاده ازاين تركيب روي هر قسمتي از نوشته و يا سند به ضخامت حدود صد ميكرون و زمان خشك شدن كمتر از يك دقيقه و با زمينه شفاف بي رنگ لاكي مي توان از دستكاري و مخدوش نمودن متن نوشته ها ممانعت بعمل آورد. در تهيه لاك ضد جعل از چندين نوع حلال آلي آروماتيك به همراه ماده پايه اصلي كه همگي از فراورده هاي پالايشگاهي و پتروشيمي با قابليت توليد در داخل كشور دارند استفاده شده است . از برجستگيهاي فني و تكنيكي اين ماده مي توان به اين نكته اشاره كرد ، كه اعمال و ايجاد پوشش و لايه محافظ ، بسته به نوع و حجم و اندازه متن و يا سند كه مي تواند به شكل هاي مختلفي نظير استفاده از فرچه (نظير لاك ناخن)، ماليدني (مثل ماييك) و يا غلطكي صورت گيرد. از مشخصات بارز اين تركيب به موارد ذيل اشاره مي شود: - لايه اي با ضخامت يكنواخت (حدود صد ميكرون) روي متن و يا سند ايجاد مي گردد. - اين لايه بي رنگ و شفاف است و مانع خوانده شدن يا ديده شدن متن و نوشته نمي شود - ضد آب است. - قابليت كنده شدن از سطح را ندارد و در صورت اقدام براي ازاله اين پوشش پاره شدن متن و سند را در پي خواهد داشت.

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x