پرونده اختراع - پنل كنترل سرعت خودرو، روشنايي و هشدار علائم روي جاده با استفاده از سيستم وايرلس و plc

پنل كنترل سرعت خودرو، روشنايي و هشدار علائم روي جاده با استفاده از سيستم وايرلس و plc
شماره اظهارنامه : 139450140003013211
شماره ثبت : 90934
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/11/25
نام مالک/مالکین : امين پيران
نام مخترع/مخترعین : امين پيران
طبقه بندی بین المللی : G05B
وضعیت اعتباراعتبار دارد
پنل كنترل هوشمند روشنايي و هشدار علائم جاده عدم ديد رانندگان خودرو در محور هاي جاده اي فاقد روشنايي در شب و نيز ايجاد توقف هاي ناگهاني خودرو ها در جاده به دليل بروز تصادفات و ترافيك جاده اي و عوامل طبيعي همچون مه،زلزله و باران يكي از پر خطر ترين عوامل در سامانه مسافرت هاي درون و برون شهري مي باشد.با استفاده از اين پنل،علاوه بر مديريت كاهش جريان مصرفي برق روشنايي در جاده ها،كليه علائم موجود در كف جاده اعم از خطوط (ممتد و مقطع و غيره)،تابلو هاي نمايشگر و غيره با رويت هر خودرو تا فاصله يك كيلو متر در مسير حركت روشن ميگردد و با ايجاد توقف هاي ناگهاني خودرو ها در جاده و اعلام هشدار از سوي سنسور هاي نصب شده ي كنار جاده،كليه علائم موجود در كف جاده از فاصله يك كيلومتر قبل از رسيدن خودرو هاي در حال حركت به محل توقف ديگر خودرو ها به رنگ روشنايي هشدار و چشمك زن تبديل ميشوند.براي عوامل طبيعي همچون مه،برف و باران وغيره نيز وضعيت مشابه فوق الذكر براي ايجاد هشدار به رانندگان وجود دارد.

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x