پرونده اختراع - پنل كنترل سرعت خودرو، روشنايي و هشدار علائم روي جاده با استفاده از سيستم وايرلس و plc

پنل كنترل سرعت خودرو، روشنايي و هشدار علائم روي جاده با استفاده از سيستم وايرلس و plc
شماره اظهارنامه : 139450140003013211
شماره ثبت : 90934
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/11/25
نام مالک/مالکین : امين پيران
نام مخترع/مخترعین : امين پيران
طبقه بندی بین المللی : G05B
وضعیت اعتباراعتبار دارد
عدم ديد رانندگان خودروها در محورهاي درون و برون شهري به دليل كمبود نور روشنايي (دكل هاي روشنايي) يكي از عوامل خستگي زودرس چشم رانندگان مي باشد. ايجاد ترمزهاي ناگهاني در هنگام رانندگي (به دليل وجود ترافيك(درون و برون شهري)و يا تصادف در محور جاده اي) و عدم حفظ فاصله قانوني ديگر خودروها از يكديگر يكي ديگر از عوامل تاثير گذار بر ايجاد تصادف هاي زنجيره اي و يا دوتايي خودروهاي در حال حركت در همان مسير است. عوامل طبيعي همچون ايجاد مه و گرد و خاك زياد در بسياري از محورها سبب كاهش بسيار زياد زاويه ديد رانندگان در محورهاي جاده اي شده كه خود به وجود آورنده تصادف هاي زنجيره اي و تلفات انساني ميشود. عوامل طبيعي ديگر مانند باران و يخ بندان از عوامل ايجاد كاهش زاويه ديد رانندگان و لغزندگي سطح آسفالت مي باشد. با استفاده از اين پنل هوشمند مبتني بر پي ال سي و استفاده از تكنولوژي لامپ هاي سي او بي در صفحات پلي كربنات(تخت شفاف،ضد گلوله،حداقل ضخامت هر ورق 20 ميلي متر،فشار مقاومتي 2000كيلوگرم متر مربع) اين امكان به رانندگان خودروها داده ميشود كه در زمان قرار گيري در زاويه ديد دوربين مستقر در پنل و سنسورهاي تشخيص مانع فرمان دهنده در طول و عرض محور جاده و ايجاد دستور پي ال سي كليه روشنايي هاي موجود در صفحات پلي كربنات و جايگزين شده به جاي خطوط و علائم راهنمايي و رانندگي در كف جاده به رنگ روشنايي مورد نظر (سفيد يا زرد) جهت نمايش محور جاده اي به راننده مي شود.(از محل رويت سنسور به فاصله يك كيلومتر در مسير حركت خودرو) با توقف هر خودرو در مسير جاده و اعلام فرمان تايمر و سنسورها به پي ال سي مبني بر وجود ترافيك يا تصادف جاده اي،كليه روشنايي هاي اعمال شده در صفحات پلي كربنات به رنگ زرد چشمك زن و هشدار كاهش سرعت خودرو تبديل مي شود ( از محل رويت سنسور تا يك كيلومتر قبل از رسيدن خودروها به محل)براي عوامل طبيعي همچون باران،مه و گرد و غبار كليه صفحات موجود در پلي كربنات به منظور هشدار اين عوامل به رنگ زرد مه شكن و به صورت ثابت روشن مي شود ( از محل تشخيص سنسورهاي دما و رطوبت تا يك كيلومتر قبل از رسيدن خودروها به محل تشخيص) كليه موارد نامبرده پس از اعلام سنسورها مبني بر حالت عادي،به دليل مديريت و كاهش جريان برق مصرفي در حالت خاموشي روشنايي ها ( هشدار و نمايش ) قرار مي گيرد.

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x