پرونده اختراع - دستگاه حلال رسوب باقابليت تبديل يون به ملكول

دستگاه حلال رسوب باقابليت تبديل يون به ملكول
شماره اظهارنامه : 13915014000309565
شماره ثبت : 80548
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/11/25
نام مالک/مالکین : عباس توانا
نام مخترع/مخترعین : عباس توانا
طبقه بندی بین المللی :
وضعیت اعتباراعتبار دارد

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x