به نام خداوند مهر آفرین

مقدمه

 

متقاضی گرامی:

این سامانه جهت ثبت علائم تجاری در نظر گرفته شده است. شما می توانید بدون مراجعه ی حضوری به اداره ثبت نشانه های جغرافیایی ،اظهارنامه خود را  ثبت و پیگیری نمایید.

نکات بسیار مهم:

 **لطفا از مرورگر Mozilla Firefox نسخه 16 به بالا استفاده نمایید.**

1- بررسی اظهارنامه ها صرفا بر اساس اولویت زمان ثبت آنها در سامانه می باشد لذا حضور متقاضیان محترم در اداره تاثیری در فرآیند انجام کار ندارد.

2- پاسخ اداره صرفا از طرق بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل مشاهده است.

3- تمامی مکاتبات در خصوص اظهارنامه صرفا از طریق همین سامانه بخش ثبت  انواع درخواست( رفع نقص، پرداخت حق الثبت ، تمدید، انتقال و ...)  امکان پذیر است.

4- تمامی هزینه ها برای اظهارنامه با مالک ایرانی صرفا از طریق همین سامانه (در انتهای فرآیند ثبت اظهارنامه و یا ثبت فرآیند انواع درخواست( رفع نقص، پرداخت حق الثبت ، تمدید، انتقال و ..) ) قابل پرداخت است .لذا امکان ثبت درخواستهایی که هزینه مربوطه در بانک پرداخت شده باشد وجود ندارد.

5- بر اساس مفاد تعهدی که در شروع فرآیند ثبت اظهارنامه تعهد می نمایید،سیستم بصورت اتوماتیک مواعد قانونی را لحاظ نموده و حسب مورد نسبت به صدور ابلاغیه عمل می نماید.

نتایج حاصل از بررسی اظهارنامه یکی از موارد زیر خواهد بود:

bgbaby.gif ابلاغیه رفع نقص :

حالتیست که در آن در مدارک ارسالی و یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقصی وجود داشته باشد.

bgbaby.gif ابلاغیه رد اظهارنامه:

توسط اداره تکمیل گردد

bgbaby.gif ابلاغیه رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه:

توسط اداره تکمیل گردد

bgbaby.gif آگهی نوبت اول (آگهی تقاضای ثبت)

توسط اداره تکمیل گردد