لیست مراجع استعلام

 1. اداره ارتباط با صنعت و مالکیت فکری و کارآفرینی دانشگاه تبریز**
 2. اداره حقوقی مالکیت معنوی ایران خودرو**
 3. امور پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ**
 4. امور زیرساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات**
 5. امور مستند سازی و مالکیت فکری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی**
 6. انجمن احتراق ایران (دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس)**
 7. پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی**
 8. پارک علم و فناوری استان اردبیل**
 9. پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری**
 10. پارک علم و فناوری استان خوزستان**
 11. پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان**
 12. پارک علم و فناوری استان قم**
 13. پارک علم و فناوری استان کردستان**
 14. پارک علم و فناوری استان لرستان**
 15. پارک علم و فناوری استان مازندران**
 16. پارک علم و فناوری استان مرکزی**
 17. پارک علم و فناوری استان هرمزگان**
 18. پارک علم و فناوری استان همدان**
 19. پارک علم و فناوری ایلام**
 20. پارک علم و فناوری خراسان جنوبی**
 21. پارک علم و فناوری خراسان رضوی**
 22. پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر**
 23. پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان**
 24. پارک علم و فناوری کرمانشاه**
 25. پارک علم و فناوری گلستان**
 26. پارک علم و فناوری گیلان**
 27. پارک علم و فناوری یزد**
 28. پارک علم وفناوری استان زنجان**
 29. پارک علم وفناوری کرمان**
 30. پارک فناوری پردیس**
 31. پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی**
 32. پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد
 33. پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)**
 34. پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله**
 35. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران**
 36. پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی**
 37. پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران**
 38. پژوهشگاه فضایی ایران**
 39. پژوهشگاه گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
 40. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری**
 41. پژوهشگاه مواد و انرژی**
 42. پژوهشگاه نیرو**
 43. دانشگاه آزاد اسلامی- اداره کل کارآفرینی و تجاری سازی **
 44. دانشگاه تربیت مدرس**
 45. دانشگاه جامع امام حسین (ع)**
 46. دانشگاه جامع علمی کاربردی**
 47. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی**
 48. دانشگاه شهید باهنر کرمان
 49. دانشگاه صنعتی اصفهان**
 50. دانشگاه صنعتی امیرکبیر**
 51. دانشگاه صنعتی شریف**
 52. دانشگاه علوم پزشکی البرز**
 53. دانشگاه علوم پزشکی تبریز **
 54. دانشگاه علوم پزشکی جهرم**
 55. دانشگاه علوم پزشکی قزوین**
 56. دانشگاه علوم پزشکی مازندران**
 57. دانشگاه علوم پزشکی همدان**
 58. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند**
 59. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز**
 60. دانشگاه یزد**
 61. دبیرخانه کمیسیون عالی ثبت‌ اختراعات‌‌ دفاعی وزارت‌‌ دفاع ‌و‌ پشتیبانی‌‌ نیروهای‌‌ مسلح**
 62. دفتر ثبت مالکیت فکری نوآوری های سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز**
 63. دفتر مالکیت فکری انستیتو پاستور ایران**
 64. دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری فارس**
 65. دفتر مالکیت فکری و معنوی دانشگاه شیراز**
 66. دفترتجاری سازی وتحقیقات انتقال فناوری سازمان تحقیقات آموزش‌ و‌ترویج کشاورزی‌**
 67. ریاست محترم پارک علم و فناوری خراسان شمالی**
 68. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران دفتر مالکیت فکری**
 69. ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی**
 70. ستاد علوم و فناوری های سلول های بنیادی**
 71. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو**
 72. شرکت آب و فاضلاب استان تهران**
 73. شرکت دانشگاهی حقوق مالکیت فکری تهران**
 74. شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان**
 75. کانون پژوهشگران خانه موسیقی ایران
 76. مالکیت فکری پارک علم و فناوری استان سمنان**
 77. مالکیت فکری دانشگاه اصفهان**
 78. مالکیت فکری دانشگاه تهران**
 79. مجتمع فناوری های پیشرفته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان**
 80. مدیریت محترم توسعه و انتقال فناوری دانشگاه فردوسی مشهد**
 81. مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهر سازی**
 82. مرکز تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی**
 83. مرکز تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه**
 84. مرکز مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران**
 85. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان**
 86. معاونت محترم پژوهش و فناوری دفتر توسعه فناوری،تجاری سازی و کار آفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران **
 87. معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد**
 88. معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان**
 89. معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران**
 90. موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی(پردیس پارک علم و فناوری خراسان)**

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x