لیست مراجع استعلام

 1. اداره ارتباط با صنعت و مالکیت فکری و کارآفرینی دانشگاه تبریز**
 2. اداره حقوقی مالکیت معنوی ایران خودرو**
 3. امور پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ**
 4. امور مستند سازی و مالکیت فکری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی**
 5. انجمن احتراق ایران (دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس)**
 6. پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی**
 7. پارک علم و فناوری استان اردبیل**
 8. پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری**
 9. پارک علم و فناوری استان خوزستان**
 10. پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان**
 11. پارک علم و فناوری استان قم**
 12. پارک علم و فناوری استان کردستان**
 13. پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد**
 14. پارک علم و فناوری استان لرستان**
 15. پارک علم و فناوری استان مازندران**
 16. پارک علم و فناوری استان مرکزی**
 17. پارک علم و فناوری استان هرمزگان**
 18. پارک علم و فناوری استان همدان**
 19. پارک علم و فناوری ایلام**
 20. پارک علم و فناوری خراسان جنوبی**
 21. پارک علم و فناوری خراسان رضوی**
 22. پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر**
 23. پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان**
 24. پارک علم و فناوری کرمانشاه**
 25. پارک علم و فناوری گلستان**
 26. پارک علم و فناوری گیلان**
 27. پارک علم و فناوری یزد**
 28. پارک فناوری پردیس**
 29. پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی**
 30. پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله**
 31. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران**
 32. پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی**
 33. پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران**
 34. پژوهشگاه فضایی ایران**
 35. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری**
 36. پژوهشگاه مواد و انرژی**
 37. پژوهشگاه نیرو**
 38. دانشگاه آزاد اسلامی- اداره کل کارآفرینی و تجاری سازی **
 39. دانشگاه تربیت مدرس**
 40. دانشگاه جامع امام حسین (ع)**
 41. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی**
 42. دانشگاه صنعتی اصفهان**
 43. دانشگاه صنعتی امیرکبیر**
 44. دانشگاه صنعتی شریف**
 45. دانشگاه علوم پزشکی البرز**
 46. دانشگاه علوم پزشکی تبریز **
 47. دانشگاه علوم پزشکی جهرم**
 48. دانشگاه علوم پزشکی قزوین**
 49. دانشگاه علوم پزشکی مازندران**
 50. دانشگاه علوم پزشکی همدان**
 51. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند**
 52. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز**
 53. دانشگاه علوم پزشکی ایران**
 54. دانشگاه یزد**
 55. دبیرخانه کمیسیون عالی ثبت‌ اختراعات‌‌ دفاعی وزارت‌‌ دفاع ‌و‌ پشتیبانی‌‌ نیروهای‌‌ مسلح**
 56. دفتر ثبت مالکیت فکری نوآوری های سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز**
 57. دفتر مالکیت فکری انستیتو پاستور ایران**
 58. دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری فارس**
 59. دفتر مالکیت فکری و معنوی دانشگاه شیراز**
 60. دفترتجاری سازی وتحقیقات انتقال فناوری سازمان تحقیقات آموزش‌ و‌ترویج کشاورزی‌**
 61. ریاست محترم پارک علم و فناوری خراسان شمالی**
 62. ستاد علوم و فناوری های سلول های بنیادی**
 63. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو**
 64. شرکت آب و فاضلاب استان تهران**
 65. شرکت دانشگاهی حقوق مالکیت فکری تهران**
 66. شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان**
 67. کانون پژوهشگران خانه موسیقی ایران
 68. مالکیت فکری پارک علم و فناوری استان سمنان**
 69. مالکیت فکری دانشگاه اصفهان**
 70. مالکیت فکری دانشگاه تهران**
 71. مجتمع فناوری های پیشرفته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان**
 72. مدیریت محترم توسعه و انتقال فناوری دانشگاه فردوسی مشهد**
 73. مرکز تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی**
 74. مرکز تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه**
 75. مرکز مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران**
 76. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی**
 77. مرکز تحقیقات طب و دارو سازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران **
 78. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان**
 79. معاونت محترم پژوهش و فناوری دفتر توسعه فناوری،تجاری سازی و کار آفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران **
 80. معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد**
 81. معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان**
 82. معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران**
 83. موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی(پردیس پارک علم و فناوری خراسان)**

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x